Batıkent Diş Hoş Geldiniz

0 (312) 255 22 77 10:00 - 18:00 (Pazar günü hariç)

Ağız ve Çene Cerrahisi

Ağız diş ve çene cerrahisi; bu bölgelerdeki hastalıkların klinik ve radyolojik muayene ile tanısının konulduğu, duruma göre ilaç ve cerrahi yöntemler kullanılarak tedavilerinin gerçekleştirildiği diş hekimliği dalıdır. Tedavi edilemeyecek derecede madde kaybına uğramış dişlerin ve gömülü dişlerin çekimi, kök ucu kazıma (apikal rezeksiyon), çene kisti ameliyatları, implant uygulaması, sinüs lifting ameliyatları ve çene kemiklerini ilgilendiren tüm rahatsızlıkların cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kapsamında Hangi Tedavi Türleri Uygulanmaktadır?

Kliniğimizde çene cerrahisi kapsamında aşağıdaki tedaviler uygulanmaktadır:
 • Diş çekimleri, 20 yaş çekimleri,
 • Gömülü diş çekimi,
 • Diş implant uygulamaları ve beraberinde gerekli görüldüğünde sinüs lifting (sinüs yükseltilmesi) ve/veya greft (kemik tozu) uygulamaları,
 • Protez yapımı öncesinde ağızdaki yumuşak ve sert dokuların cerrahi olarak düzenlenmesi,
 • Ağız içerisinde yer alan hem yumuşak (yanak, damak, dil, dudak, kaslar vb.), hem de sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen kistik veya tümöral oluşumların tedavileri,
 • Kök hücre PRF tedavileri,
 • Çene yüz bölgesinde gelişen enfeksiyonların tedavileri,
 • Diş ve çene kırıklarının tedavisi,
 • Çene eklemi hastalıklarının cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri,
 • Çene eklemi ve çene kemiği kırıklarının cerrahi tedavisi,
 • Çene kemikleri ve çevreleyen yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksüyonu,
 • İmplant cerrahisi
 • 20 Yaş Dişi Nedir?

  Ağız içerisinde en son süren dişler 20 yaş dişleridir. Bu dişler üst ve alt çenede en sonda bulunurlar. Genellikle 20’li yaşlarda ağız içerisinde çıkmaya başladıklarından bu adı almışlardır.

  20 Yaş Dişleri Ne Zaman Çekilmelidir?

  20 yaş dişlerinin çekilmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar genel olarak; 20 yaş dişlerin çene yapısı içinde ortodontik bozukluklara yol açması, dişlerin çapraşık olması, tam olarak çıkamaması, dolgu veya kanal tedavisi yapılmasının zor olması, köklerinin tam olarak gelişememesi, çene ekleminden ses gelmesi, diş gıcırdatma alışkanlığı olmasında, karşısındaki dişin çekilmiş olduğu durumlarda, çene içi kiste yol açması durumlarında

  Ortodonti Tedavisi Öncesi 20 Yaş Dişi Çekilmeli midir?

  Ortodontik tedavi öncesinde 20 yaş dişleri, diğer dişlerin düzgün sıralanmaları için çekilmeleri gerekebilir.

  20 Yaş Dişleri Mutlaka Çektirilmeli midir?

  Halk arasında 20 yaş dişlerinin her hâlükârda çekileceğine dair bir inanış vardır. Ancak bu doğru değildir. 20 yaş dişleri çene içerisinde sağlıklı ve doğru bir biçimde yerleşmişse çekilmesine gerek yoktur.

  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi: Gömülü Diş Çekimi

  Gömülü diş çekimi tedavisi çene kemiği içerisinde kendine yer bulamayan ve fonksiyonunu yerine getiremeyen dişlere uygulanır. Özellikle 20 yaş dişlerinde görülür. Çoğunlukla tam gömük ya da yarı gömülü olarak kemik içerisinde kalır.

  Gömüşü Dişlerin Hepsi Çekilmeli midir?

  Her gömülü dişin çekilmesine gerek yoktur fakat temizliği zor olduğu için çürüyebilir, abse oluşturabilir ve ağızda kötü koku oluşturabilir. Yanlarında bulunan komşu dişin köküne yaslanıp ona zarar vermeye başlayabilir. Bu durumda gömülü dişlerin çekilmesi gerekir.

  Gömülü Diş Çekimi Süreci Nasıl Yapılmaktadır?

  Gömülü diş çekiminde öncelikle diş hekiminin öngördüğü şekilde enfeksiyonun sistemik belirtilerinin ortadan kaldırılması gerekir. Daha sonra gömülü dişin pozisyonuna göre çekim planı oluşturulur. Eğer diş tam gömük değil ise rutin diş çekimi prosedürü uygulanır. Tam gömülü diş çekimlerinde ise cerrahi yollara başvurulur. Çoğunlukla klinik ortamında lokal anestezi veya sedasyon ile yapılan bu işlemlerde gerek görüldüğü durumlarda ameliyathane ortamında da genel anestezi yöntemleri kullanılmaktadır.

  Çene Kemiği Kistleri Tedavi Edilmezse Nelerle Karşılaşılır?

  Çene kemiği kistleri zamanında tedavi edilmediğinde hastaların yüz bölgesinde şişlik, yüz dokusunda sertleşme, kemik yapısında erime, iltihap sızıntıları, dudaklarda uyuşukluk ve çene kemiğinde kendiliğinden kırılma gerçekleşmektedir. İleri vakalarda söz konusu kistlerin tümör oluşumuna da neden olduğu tecrübe edilmiştir.

  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi: Sinüs Lifting Operasyonu

  Üst azı dişlerinin kaybedildiği durumlarda zamanla kemiğin dikey pozisyonda eridiği ve sinüs boşluklarının aşağıya doğru sarktığı gözlemlenir. Bu kemik kayıpları ve sinüs sarkmaları doğal bir süreç olsa da bu bölgeye implant tedavisi yapılmak istendiğinde sorun teşkil etmektedir. Sinüs greftleme işlemi, aşağı sarkmış olan sinüs boşluklarının doldurularak dişsiz bölgeye implant uygulayabilmek için kullanılır. Kemik içerisine tam olarak yerleştirilmek istenen implantın boyu ve genişliği için yeterli hacim oluşturulmuş olur. Sinüs lift operasyonu lokal anestezi altında standart diş hekimi koltuğunda uygulanmakta, ağrı ve sızı hissedilmemektedir.

  Apikal Rezeksiyon Nedir?

  Çürük veya travmaya bağlı olarak meydana gelen enfeksiyonlar zamanla kök ucunda kist oluşumuna neden olduğu görülmektedir. Kök ucunda oluşan kistler sadece kanal tedavisi ile temizlenememektedir. Dolayısıyla bu dişlere kanal tedavisini takiben cerrahi bir operasyonla kök ucu açılarak kist, iltihaplı kemik dokusu ile beraber temizlenir. Böylece dişlerin ömrünün uzatılması sağlanır.